Uvaklöva en söndag i april

En paus i röjning och städing blev en tur till en plats nära men så sällan besökt. Sol på näsan och även på en nyvaken snok som sakteliga ringlade iväg i mossa och ljung.

img_0744.jpg

Så här står det om denna plats.

"Uvaklöva är en skurdal utpreparerad i en markant sprickdal i hälleflinta. Klövan har branta, förklyftade bergväggar, höga rasbranter av kantig sten och en botten utformad som en nutida trång älvbotten. Klövan torde ha fått sin branta huvudform av häftiga vattenflöden under avsmältningen av inslandsisen. Isälvsavlagringarna nedströms är bildade i kontakt med avsmältande ismassor och utformade som kames. Uppströms Uvaklövas mynning i dalbottnen framträder distinkta isälvsterrasser. 

 I Uvaklöva finns för bergbranter typiska mossor, hällebräken och lopplummer: Denna har sin rikaste kända förekomst i länet. I kärren i dalbottnen förekommer bl a slidstarr. På båda sidor om Uvaklöva bryter källvatten fram. I de odikade källkärren förekommer bl a slidstarr, myrlilja och jungfrulin. "

Referenser: Länsstyrelsen i Kronobergs län