Spegling

Kvällsvila på gång efter många toner och många mil!