....och genom gallren ser vi på varann....

Här fanns inga sådana galler. Här fanns galleri! Nu är det nedplockat och bortforslat. Kanske blir det en utställning fram i sommar men på en helt annan adress.