Nu vet jag vem jag är

Fader Ingemar tittade djupt i skrivbordslådorna en afton!

IMG_6940jpg

IMG_6941jpg

Hur länge pågick denna allmänna utdelning av rostfria identitetsbrickor att bära i orostider?

Andreas Google Welinder fann följande:

(Posted February 17, 2010)

I ca 50 år har vi försetts med id-brickor från staten. Nu är det slut med det...

"Skatteverket utfärdar inte längre några id-brickor

Sedan 1960-talet har Skatteverket utfärdat id-brickor till alla nyfödda i landet. Avsikten var att dessa skulle användas vid krig eller krigsfara. Tillverkningen av brickorna upphörde i början av året.

Under 1950-talet var det kalla kriget i full gång och atombombskrig upplevdes som ett reellt hot. Det medförde att Sverige i början av 1960-talet började ge alla nyfödda barn identitetsbrickor av stål. Det var ett led i civilförsvaret och brickorna skulle användas vid krig eller krigsfara.

Man befarade många offer bland civilbefolkningen och då måste man enkelt kunna identifiera döda och skadade. Till brickan hörde även en halskedja av stål. Id-brickan skickades ut med automatik och utan kostnad till alla nyfödda. Det var vårt kontor i Kristianstad som till en början skötte verksamheten men sedan ett antal år tillbaka är det vårt Malmökontor som gör det.

Brickorna hade samma utseende som de brickor försvarets personal fick. Från början var det Försvarsdepartementet som bekostade brickorna men från 1992 fick Skatteverket ta över det ekonomiska ansvaret, utan extra tillskott av pengar. Cirka 100 000 brickor tillverkades varje år.

År 2003 var id-brickorna uppe i riksdagen i form av en motion. Id-brickorna ansågs ha spelat ut sin roll. Men skatteutskottet avstyrkte och menade att regeringen fick följa frågans vidare utveckling. I regleringsbrevet för 2010 befriade regeringen oss till slut från den här uppgiften. 

För att ge service har Skatteverket expedierat enstaka beställningar av id-brickor till medborgare som hört av sig. Priset var 30 kr, viket inte alls täckte tillverkningskostnaden. Denna service pågick till och med den 31 januari i år. Men nu är det alltså slut på den här verksamheten."