I mål

Så har jag äntligen kommit till andra sidan. Många timmar av krökta kroppsdelar har gett oss 50-60 m2 öppen och odlingsbar jord. Ännu får det dröja några timmar innan frön och knölarna skall i jorden......än så är det långt till vår, innan rönn i blomma står.