Grattis PHK

Nu duggar fylledagarna tätt. Idag skäller vi ett fyrfalldigt leve för Paavo, voff, voff, voff, voff!