Gräv där du står....

En dag ytterligare och det är annant som blir viktigare än det som pågår på arbetsplatsen....

img_0842.jpg