Det brister en sträng här nere när någon går hem till Gud...

I fredags fick vi följa faster Margit till sista vilan. Ett långt och väldigt energifyllt liv på högsta hastighet hade tagit slut. Många är minnena från tiden då Margit och Verner bodde i Hössjö och och från tiden då jag fick jobba tillsammans med Margit på Hjortsbergagården.
Sov i ro kära Margit!